تولید دستگاه پوست گیر

شرکت زرین تراش اصفهان

تولید دستگاه پوست گیر 

تک فاز و سه فاز

متحرک

دارنده ی تمامی قالب شیلنگ ها

 


آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
031-37472835(مشاوره رایگان)