تولید دستگاه پرچ لوله

شرکت زرین تراش اصفهان: 

تولید دستگاه پرچ لوله  لبه دار و داخل پرچی

حمل اسان

ابکاری قطعات


آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
031-37472835(مشاوره رایگان)