» شماره حساب بانکی

 

اطلاعات حساب بانکی شرکت زرین تراش به شرح زیر می باشد.

 

حساب بانک ملت

6101-1111-1111-1111

 

حساب بانک ملی 

6037-1111-2222-3333 


آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
031-37472835(مشاوره رایگان)